Ds 2014:38 Fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller allvarlig kränkning - 9789138241882 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2014:38 Fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller allvarlig kränkning
– En kartläggning av tillämpningen
   
 
Titel:Ds 2014:38 Fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller allvarlig kränkning – En kartläggning av tillämpningen
Utgivningsår:2014
Omfång:80 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241882
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:38
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I uppdraget har ingått att kartlägga tillämpningen av en bestämmelse i utlänningslagen (5 kap. 16 § tredje stycket 2) som rör anhöriginvandring och undantag från ordningen med uppskjuten invandringsprövning.

Bestämmelsen tar framför allt sikte på kvinnor som kommer till Sverige på grund av anknytning till en man och utsätts för våld eller annan allvarlig kränkning i förhållandet. I en sådan situation ger bestämmelsen möjlighet att bevilja kvinnan fortsatt uppehållstillstånd även om förhållandet som legat till grund för tillståndet upphör innan tiden för den uppskjutna invandringsprövningen har löpt ut.
 
  © 2017 Jure AB