Ds 2014:37 Förslag till ändringar i radio och tv - 9789138241875 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2014:37 Förslag till ändringar i radio och tv
   
 
Titel:Ds 2014:37 Förslag till ändringar i radio och tv
Utgivningsår:2014
Omfång:50 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241875
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:37
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Den nuvarande radio- och tv-lagen (2010:696) trädde i kraft den 1 augusti 2010.

Sverige tog den 22 november 2013 emot en formell underrättelse i vilken kommissionen gör gällande att det finns brister i genomförandet av direktivet (överträdelse nummer 2013/2191).

Som ett led i att göra genomförandet av AV-direktivet tydligare föreslås i denna promemoria bestämmelser om att tv-företagens redaktionella oberoende ska säkerställas vid sponsring och produktplacering.

Vidare förslås:
- En bestämmelse om att tv-företag etablerade i andra medlemsländer ska ha rätt att tillhandahålla sina tjänster till Sverige.

- Att föra in en skyldighet för leverantörer av beställ-tv att spela in sina program, bevara programmen en viss tid och att på begäran lämna inspelningarna till tillsynsmyndigheterna.

- Att giltighetstiden för tillståndsvillkor ska kunna vara kortare än tillståndstiden när det gäller sändning av
kommersiell radio.

- Att det ska förtydligas att granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för radio och tv i efterhand ska granska sökbar text-tv.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB