SOU 2001:5 Forum för levande historia - 9138213818 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:5 Forum för levande historia
   
 
Titel:SOU 2001:5 Forum för levande historia
Utgivningsår:2001
Omfång:234 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213818
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén Forum för levande historia
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:5
Ämnesord:Övrigt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås inrättandet av ett nytt permanent och för allmänheten lättillgängligt kunskapscentrum i Stockholm med regionala verksamhetsenheter ute i landet. Det övergripande målet är att stärka viljan hos var och en att aktivt verka för alla människors lika värde. Forumet skall behandla frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.
 
  © 2017 Jure AB