Ds 2014:42 Kostnadsfria läkemedel för barn - 9789138241943 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2014:42 Kostnadsfria läkemedel för barn
   
 
Titel:Ds 2014:42 Kostnadsfria läkemedel för barn
Utgivningsår:2014
Omfång:42 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241943
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:42
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås att lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ändras. Ändringarna innebär att läkemedel och andra förmånsberättigade varor som avses i 15-18 §§ lagen om läkemedelsförmåner m.m. ska vara kostadsfria för en förmånsberättigad person som inte har fyllt 18 år.
 
  © 2017 Jure AB