SOU 2014:81 Yrke, karriär och lön - 9789138242001 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:81 Yrke, karriär och lön
– kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden
   
 
Titel:SOU 2014:81 Yrke, karriär och lön – kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden
Utgivningsår:2014
Omfång:215 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242001
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Delegationen för jämställdhet i arbetslivet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:81
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) har till uppgift att främja jämställdheten i arbetslivet. I uppdraget ingår att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och de faktorer som leder till ojämställdhet.

I den här forskningsrapporten beskrivs kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden beträffande löner, karriärer och yrken. Löne- respektive inkomstskillnader, könssegregering efter yrke, rekrytering, kvotering och chefspositioner studeras. Kapitlen vrider och vänder på en rad faktorer som leder till ekonomisk ojämställdhet.
 
  © 2017 Jure AB