Dokumentation i entreprenader av Severinson Hans - 9789173336840 - Jure bokhandel

 

 
 
Dokumentation i entreprenader
– Handledning med checklistor
   
 
Författare:Severinson Hans
Titel:Dokumentation i entreprenader – Handledning med checklistor
Utgivningsår:2014
Omfång:52 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173336840
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 345 SEK exkl. moms

 

”Dokumentationen i entreprenader” är en handledning för konsulter som vill få kläm på hur man föreskriver dokumentation, beställare som vill veta dokumentationskraven i rollen som byggherre och entreprenörer vars uppgift är att överlämna relevant dokumentation i samband med besiktningen. Handledningens alla checklistor är till gott stöd i den processen.

En entreprenad resulterar i en rad dokument av olika slag som alla måste produceras, överlämnas eller arkiveras innan entreprenadåtagandet är avslutat. Det är svårtolkat för parterna att ur såväl samhällskrav som avtalskrav läsa ut vilken entreprenaddokumentation som verkligen krävs i ett enskilt projekt. Författaren sätter i denna skrift fingret på just den svåra tolkningen.

I handledningen behandlas främst den entreprenaddokumentation som inte räknas till drift- och underhållsinstruktioner. Vad en sådan ska innehålla beskrivs i branschstandarden ”Instruktioner för drift och underhåll” från 2010 av samma författare.
 
  © 2017 Jure AB