Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2014-15 Nr 2 - JT141502 - Jure bokhandel

 

 
 
Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2014-15 Nr 2
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2014-15 Nr 2
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2014
Omfång:226 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT141502
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2014/15:2
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

JT:s prenumeranter kan ta del av innehållet på JT:s hemsida.

***********

Innehållsförteckning:

- Niklas Arvidsson, Associationsrättens likhets- och likabehandlingsprinciper. En analys i ljuset av NJA 2013
- Vladimir Bastidas Venegas, Det nya gruppundantaget om tekniköverföring – en skärpning av de konkurrensrättsliga reglerna för licensgivare
- Lars Heuman, Advokatsamfundets disciplinverksamhet: utredningsskyldighet, subjektiv tolkning av nämndbeslut och normbildning
- Andreas Magnusson. Allriskansvaret vid entreprenadavtal. Vems risk?

Expertgranskad artikel
- Nils Friberg, Ansvarsformsteorin – uppkomsttidpunkten för en fordran på inomkontraktuellt skadestånd
- Anna Hammarén, Upphovsrättslagens inskränkning till förmån för användning i rättsvårdens intresse
- Björn Sandvik, Finns det en allmän avtalsrättslig princip om kontrollansvar? Rättsutvecklingen i Finland
- Rebecca Söderström, Sundhetsbegreppet i svensk bankrätt


Rättsfall
- Ronny Henning, Fideliafallet – när upphandlingsreglernas ändamål får bestämma
- Antonia Krzymowska, God försäkringsförmedlingssed – en mellanmansrättslig skyldighet även utanför uppdragsförhållandet
- Johan Sandstedt, Evig dold äganderätt?

Skiljedomsrätt
- Lars Heuman, Översyn av lagen om skiljeförfarande

Recension
- Lars Gorton, Zlatko Salcic, Export credit, Insurance & Guarantees, A practitioner’s guide, Palgrave 2014,

Debatt
- Sebastian Scheiman, Viktoria Hybbinette, Gatukostnadsansvar för enskilda – ett otillåtet ingrepp i egendomsskyddet?
 
  © 2017 Jure AB