Radonboken av Clavensjö Bertil, Åkerblom Gustav - 9789173336802 - Jure bokhandel

 

 
 
Radonboken
– Befintliga byggnader
   
 
Författare:Clavensjö Bertil , Åkerblom Gustav
Titel:Radonboken – Befintliga byggnader
Utgivningsår:2014
Omfång:240 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173336802
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

”Radonboken. Befintliga byggnader” är en komplett bok om åtgärder mot radon. Här beskrivs utförligt hur man väljer rätt åtgärder för att sänka radonhalterna i olika typer av byggnader. Boken beskriver även radonkällorna och hur man mäter radon, hur en riskanalys görs, myndigheternas föreskrifter och liknande. Den används även som kursmaterial.

Radon utgör den största strålrisken i Sverige och vi utsätts alla för den. Källorna kan vara marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet och vi kan utsättas för radon i både hemmet och på arbetsplatsen. ”Radonboken. Befintliga byggnader” vänder sig till dig som yrkesmässigt arbetar med radonfrågor, men även till husägare som själva vill arbeta med åtgärder för att sänka radonhalterna.

”Radonboken. Befintliga byggnader” är en omarbetning och uppdatering av ”Radonboken. Åtgärder i befintliga byggnader”, som 2007 gavs ut av Formas (före detta Byggforskningsrådet, BFR). Den första utgåvan gavs ut av BFR 1984 i form av en forskningsrapport (R90:1984). En mer genomarbetad Radonbok kom 1992 och en engelsk version 1994. I början på 2000-talet delades boken upp i två delar, en för befintliga byggnader och en för nyproduktion. Inför den nu aktuella uppdateringen övertog Bjerking AB ansvaret för utgivningen.
 
  © 2017 Jure AB