Ds 2001:42 Rättvisa och effektivitet - 913821508X - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2001:42 Rättvisa och effektivitet
– en idéanalys
   
 
Titel:Ds 2001:42 Rättvisa och effektivitet – en idéanalys
Utgivningsår:2001
Omfång:113 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821508X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:42
Serie:ESO-rapport
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 132 SEK exkl. moms

 

I debatten om ekonomisk politik tycks den gängse uppfattningen vara att det råder ett motsatsförhållande mellan rättvisa och effektivitet. Man kan få det ena, men bara på bekostad av det andra. I denna analys av problemet visar författaren att något sådant förhållande inte råder; relationerna mellan sociala mål som kan uttryckas i termer av rättvisa respektive effektivitet är mycket mer komplexa än så. Med hjälp av exempel från barnomsorgen görs de teoretiska resonemangen i boken konkreta.
 
  © 2017 Jure AB