Extinctive Prescription and Applicable Law in Interstate Arbitration av Hobér Kaj - 9176784797 - Jure bokhandel

 

 
 
Extinctive Prescription and Applicable Law in Interstate Arbitration
   
 
Författare:Hobér Kaj
Titel:Extinctive Prescription and Applicable Law in Interstate Arbitration
Utgivningsår:2001
Omfång:459 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784797
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 88
Ämnesord:Processrätt , Internationell rätt

Pris: 507 SEK exkl. moms

 

Tvister mellan stater som uppstår på grundval av faktiska omständigheter eller ur rättsförhållanden utgör en integrerad och oundviklig beståndsdel av internationella förbindelser. Skiljeförfaranden har under århundraden spelat - och fortsätter att spela - en viktig roll i lösandet av sådana tvister. I denna avhandling behandlar författaren en grundläggande aspekt av internationella skiljeförfaranden, nämligen frågan om tillämplig lag. Framställningen fokuserar på partsautonomin vid val av lag och/eller regler att tillämpas, samt på begränsningar av partsautonomin. För att möjliggöra en detaljerad diskussion av frågan har författaren valt preskription som exempel. Institutet preskription i folkrätten underkastas förnyad granskning i avsikt att fastställa dess egentliga innehåll och innebörd. Därefter ställer författaren frågan om preskription inom folkrätten, som principen uppfattas och tillämpas idag, är lämplig och ändamålsenlig för mellanstatliga skiljeförfaranden på 2000-talet. Utgående från en kategorisering av olika typer av mellanstatliga tvister diskuterar författaren ett föreslaget tillvägagångssätt för att förfina och förbättra principen om preskription inom folkrätten. Boken är skriven på engelska.
 
  © 2017 Jure AB