Prop. 2014/15:43 Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus - 201415043 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:43 Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus
   
 
Titel:Prop. 2014/15:43 Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus
Utgivningsår:2014
Omfång:93 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415043
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:43
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Dessa syftar till att säkerställa att elever som vistas i ett hem för vård eller boende (HVB) ska få undervisning inom skolväsendet. Det förtydligas att en elev som vistas på ett HVB har rätt att bli mottagen i en skola i vistelsekommunen. För elever som vistas på särskilda ungdomshem ska relevanta bestämmelser i skollagen tillämpas i fråga om den utbildning som Statens institutionsstyrelse (SiS) anordnar, med undantag för bestämmelser om registerkontroll, lokaler och utrustning.

Särskild undervisning på sjukhus ska anordnas för elever som inte kan delta i vanligt skolarbete och som vårdas på sjukhus om det inte är obehövligt för elevens inhämtande av kunskaper. Det ska inte längre krävas att eleven inte kan delta i skolarbetet under längre tid. Den som undervisar på sjukhus ska vara legitimerad lärare.

Ändringarna i skollagen ska träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB