Prop. 2014/15:44 Möjligheter till fjärrundervisning - 201415044 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:44 Möjligheter till fjärrundervisning
   
 
Titel:Prop. 2014/15:44 Möjligheter till fjärrundervisning
Utgivningsår:2014
Omfång:52 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415044
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:44
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Med fjärrundervisning avses en interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där lärare och elever är åtskilda i rum men inte i tid. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om fjärrundervisning.

Fjärrundervisning bör endast få genomföras om det inte finns någon legitimerad och behörig lärare att tillgå inom skolenheten eller när elevunderlaget är otillräckligt. Regeringen avser att fatta beslut om i vilka ämnen som fjärrundervisning får erbjudas. En försöksverksamhet med fjärrundervisning i ytterligare ämnen bör även inrättas. I skollagen ska det införas en rätt för skolväsendets huvudmän att med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med staten om fjärrundervisning. Det bör vara möjligt för Statens institutionsstyrelse att bedriva fjärrundervisning under samma förutsättningar som för andra huvudmän, men i fler ämnen och kurser.

Ändringarna i skollagen ska träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB