SOU 2014:90 Bisfenol A - 9789138242131 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:90 Bisfenol A
– Kartläggning och strategi för minskad exponering
   
 
Titel:SOU 2014:90 Bisfenol A – Kartläggning och strategi för minskad exponering
Utgivningsår:2015
Omfång:254 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242131
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Bisfenol A- utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:90
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Den 15 januari 2015 överlämnades betänkandet Bisfenol A - kartläggning och strategi för minskad användning" (SOU 2014:90) till klimat- och miljöminister Åsa Romson. Uppdraget var att kartlägga användningsområden för bisfenol A och lämna förslag till hur exponeringen för ämnet från material i kontakt med livsmedel kan minskas.

Utredaren slår fast att bisfenol A kan fasas ut från de främsta exponeringskällorna, vilka är termopapper och ytskikt i kontakt med livsmedel, utan att det får allvarliga ekonomiska konsekvenser för samhället. Utredaren föreslår att bisfenol A förbjuds från användning i kvitton samt att det fasas ut från ytskikt i kontakt med livsmedel före år 2020. Dessutom bör utvecklingen av branschens egna åtgärder för att minska användningen av bisfenol A utvärderas. Regeringen bör därför fastställa en kontrollstation den 1 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB