SOU 2015:2 Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR - 9789138242193 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:2 Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR
   
 
Titel:SOU 2015:2 Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR
Anmärkning:Inkl. bilaga.
Utgivningsår:2015
Omfång:1100 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242193
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Värdepappersmarknadsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:2
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 510 SEK exkl. moms

 

2013 års värdepappersmarknadsutredning överlämnade den 29 januari 2015 sitt slutbetänkande "Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR" till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de reviderade och nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument. I uppdraget ingick även att kartlägga och analysera vissa frågor som rör finansiell rådgivning som i dag inte omfattas av tillståndsplikt och näringsrättslig reglering, överväga om även sådan rådgivning bör omfattas och i sådant fall utarbeta nödvändiga lagförslag.
 
  © 2017 Jure AB