Ds 2015:4 Brottmålsprocessen - 9789138242209 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:4 Brottmålsprocessen
– en konsekvensanalys
   
 
Titel:Ds 2015:4 Brottmålsprocessen – en konsekvensanalys
Utgivningsår:2015
Omfång:274 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242209
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:4
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 299 SEK exkl. moms

 

Regeringskansliet gav i december 2013 en särskild utredare i uppdrag att ta fram det ytterligare underlag angående de praktiska, organisatoriska och ekonomiska konsekvenserna som behövs för ett ställningstagande till om förslagen i vissa angivna delar i betänkandet Brottmålsprocessen (SOU 2013:17) bör genomföras. I denna promemoria redovisas de överväganden som gjorts inom ramen för uppdraget och lämnas förslag till författningsändringar.
 
  © 2017 Jure AB