Ds 2015:5 Uppbörd av böter - 9789138242247 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:5 Uppbörd av böter
   
 
Titel:Ds 2015:5 Uppbörd av böter
Utgivningsår:2015
Omfång:208 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242247
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:5
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslår en utredare en lag om register över uppbörd av böter. Syftet med den nya lagen är att skapa en mer samlad och ändamålsenlig reglering av den personuppgiftsbehandling som behövs för Polismyndighetens verksamhet med uppbörd av böter samtidigt som skyddet för den enskildes personliga integritet stärks. Lagen innebär att Polismyndigheten får behandla personuppgifter för att verkställa böter på grund av föreläggande av ordningsbot, strafföreläggande eller dom eller slutligt beslut av allmän domstol. För uppgifter i ett uppbördsregister enligt lagen föreslås sekretess gälla. Promemorian innehåller också bedömningen att behandling av personuppgifter i samband med att förelägganden av ordningsbot och tullåklagares strafförelägganden utfärdas bör ske med stöd av den författning om personuppgiftsbehandling som gäller för respektive myndighets brottsbekämpande verksamhet.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.
 
  © 2017 Jure AB