Ds 2015:3 Trossamfundens sociala insatser - 9789138242186 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:3 Trossamfundens sociala insatser
– En preliminär undersökning
   
 
Titel:Ds 2015:3 Trossamfundens sociala insatser – En preliminär undersökning
Utgivningsår:2015
Omfång:94 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242186
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:3
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Avsikten med denna skrift är att ge en flerdimensionell bild av trossamfundens sociala insatser för att ge en ökad kunskap om vilka sociala insatser trossamfunden bidrar med. Skriften har tagits fram av forskare Ulrika Svalfors och professor Anders Bäckström. För beräkningar och analyser svarar författarna själva.

Den statistik som här har analyserats tillsammans med statistiken från Nämnden för statligt stöd till trossamfund tydliggör den förändrade religiösa kartbilden. I rapporten behandlas fyra områden som visar på trossamfundens sociala roller:

-Trossamfunden fungerar som meningsskapande sammanhang
-Trossamfunden ger ett kompletterande bidrag till den statliga
-Trossamfunden fungerar som konfessionella alternativ till statlig
-Trossamfunden fungerar till sist som opinionsbildare i sociala

Rapporten väcker frågor om den religiösa mångfalden bör uppfattas som ett problem eller en tillgång i det demokratiska medborgerliga samtalet.
 
  © 2017 Jure AB