Ds 2015:6 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna - 9789138242254 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:6 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna
   
 
Titel:Ds 2015:6 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna
Utgivningsår:2015
Omfång:86 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242254
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:6
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Pensionssystemet är ett finansiellt stabilt system som hanterar finansiella problem när de uppstår i stället för att skjuta en skuld på framtiden. I det avseendet har pensionssystemet fungerat som avsett under de senaste årens påfrestningar. Sedan ett par år har det dock varit uppenbart att pensionsutvecklingen, dvs. indexeringen av pensionerna, under en pågående balanseringsperiod ger vissa egenskaper som inte är optimala. Inte på så sätt att den finansiella stabiliteten hotas utan genom att systemet på kort sikt och under vissa förhållanden riskerar att reagera med en viss fördröjning eller reagera onödigt kraftigt. En utgångspunkt för översynen och förslagen i denna departemensskrivelse har varit förändringar som leder till bättre egenskaper för pensionssystemet och för pensionärerna - utan att ändra de grundläggande principerna för pensionssystemet.

Promemorians två huvudförslag gäller ett dämpat balanstal och ett aktuellare inkomstindex. Därutöver lämnas ett par andra förslag till justeringar av hur balanstalet beräknas. Förslagen ger en jämnare och mer aktuell utveckling för utbetalade inkomstpensioner utan att öka risken för finansiell instabilitet samtidigt som beräkningarna blir enklare och mer transparenta.
 
  © 2017 Jure AB