SOU 2001:56 Funktionshinder och välfärd - 9138214830 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:56 Funktionshinder och välfärd
   
 
Titel:SOU 2001:56 Funktionshinder och välfärd
Anmärkning:Delbetänkande
Utgivningsår:2001
Omfång:227 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214830
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén Välfärdsbokslut
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:56
Ämnesord:Övrigt

Pris: 173 SEK exkl. moms

 

I detta delbetänkande presenteras en studie som bygger på SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden (ULF). Jämförelser görs av funktionshindrade personers levnadsförhållanden med befolkningen i stort vid början resp. slutet av 1990-talet. Några av de frågor som diskuteras är:

– Slogs personer med funktionshinder ut från arbetsmarknaden i högre grad än andra under sysselsättningskrisen?·
– Har funktionshindrade personers ekonomiska situation förändrats jämfört med andra befolkningsgrupper?·
– Har höjda sjukvårdsavgifter medfört att personer med funktionshinder i ökad utsträckning avstår från att gå till läkare?
– Vad har hänt med tillgången till kommunal hjälp bland funktionshindrade i olika åldrar? Har andelen som får hjälp av anhöriga ökat? Är det fler som köper privat hjälp?
 
  © 2017 Jure AB