SOU 2001:69 Timsemester - ett diskussionsunderlag - 9138215128 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:69 Timsemester - ett diskussionsunderlag
   
 
Titel:SOU 2001:69 Timsemester - ett diskussionsunderlag
Anmärkning:Delbetänkande
Utgivningsår:2001
Omfång:76 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215128
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler (
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:69
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 148 SEK exkl. moms

 

I detta delbetänkande behandlas frågan om semester som del av dag, s.k. timsemester. Syftet med en sådan reform är att arbetstagarna ska kunna använda sin semesterledighet på ett mer flexibelt sätt än idag. Det är semester överstigande fyra veckor och sparad semester som som kan komma i fråga när det gäller timsemester.
 
  © 2017 Jure AB