SOU 2015:8 En översyn av årsredovisningslagarna - 9789138242346 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:8 En översyn av årsredovisningslagarna
   
 
Titel:SOU 2015:8 En översyn av årsredovisningslagarna
Utgivningsår:2015
Omfång:745 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242346
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Redovisningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:8
Ämnesord:Ekonomi , Skatterätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Redovisningsutredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till de lagbestämmelser som krävs för att genomföra Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag.

Utredningen har även haft i uppdrag att utreda vissa andra frågor kring den svenska redovisningslagstiftningen.
 
  © 2017 Jure AB