Ds 2015:9 Ett reformerat bilstöd - 9789138242339 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:9 Ett reformerat bilstöd
   
 
Titel:Ds 2015:9 Ett reformerat bilstöd
Utgivningsår:2015
Omfång:159 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242339
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:9
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

Inom ramen för översynen av bilstödet ska det bedömas hur en mer ändamålsenlig och effektiv ordning för anpassningsbidraget kan åstadkommas. I uppdraget ingår bland annat att pröva hur konkurrensen mellan företag som utför anpassningsåtgärder kan stärkas, överväga förändringar som skapar incitament för den enskilde att medverka till att medel för fordonsanpassning används så effektivt som möjligt och utreda möjligheten att skapa incitament för den bilstödsberättigade att välja ett från början delvis anpassat fordon.
 
  © 2017 Jure AB