SOU 2001:57 Välfärdens finansiering och fördelning - 9138214849 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:57 Välfärdens finansiering och fördelning
   
 
Titel:SOU 2001:57 Välfärdens finansiering och fördelning
Anmärkning:Delbetänkande
Utgivningsår:2001
Omfång:396 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214849
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén Välfärdsbokslut
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:57
Ämnesord:Ekonomi , Statsvetenskap och politik

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

Under 1990-talet har frågor kring välfärdens fördelning och välfärdsstatens finansiering på olika sätt kommit i fokus. I den här volymen ingår sju studier som på olika sätt försöker att fylla luckor i den kunskap som hittills kunnat presenteras. De har samtliga koppling till de två övergripande frågorna, men anknyter till dem på olika sätt:

- Välfärdsstatens finansiering under 1990-talet
- Social, avtalad och privat försäkring i Sverige under 1990-talet
- Inkomstfördelningens trender under 1990-talet
- Konsumtionsmönster och välfärd under 1990-talet
- Incitament och arbetsutbud – En diskussion och kunskapsöversikt
- Etnisk segregation i skolan – effekter på ungdomars betyg och övergång
- Kan man lita på välfärdsstaten? Risk, tilltro och betalningsvilja i den svenska välfärdsopinionen 1997–2000
 
  © 2017 Jure AB