Prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga - 201415050 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga
   
 
Titel:Prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga
Utgivningsår:2015
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415050
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:50
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås, i enlighet med riksdagens tillkännagivande den 3 december 2014 (bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29), att nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för unga förändras. För personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år sänks avgifterna så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. För personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas nedsättningen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.
 
  © 2017 Jure AB