Prop. 2014/15:86 Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen - 201415086 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:86 Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen
   
 
Titel:Prop. 2014/15:86 Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen
Utgivningsår:2015
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415086
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:86
Ämnesord:Processrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (skiljemannakonventionen). Ändringen föranleds av Kroatiens anslutning till konventionen.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB