Prop. 2014/15:79 Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen - 201415079 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:79 Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen
   
 
Titel:Prop. 2014/15:79 Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen
Utgivningsår:2015
Omfång:76 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415079
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:79
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Genom ändringarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU om ändring i direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn i svensk rätt. Därutöver föreslår regeringen vissa andra ändringar i lagen som syftar till att främja ett ökat vidareutnyttjande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB