En misslyckad utredning - SOU 2013:66 av Axberger Hans-Gunnar - 9789185333615 - Jure bokhandel

 

 
 
En misslyckad utredning - SOU 2013:66
– Om politiken och tredje statsmakten
   
 
Författare:Axberger Hans-Gunnar
Titel:En misslyckad utredning - SOU 2013:66 – Om politiken och tredje statsmakten
Utgivningsår:2015
Omfång:132 sid.
Förlag:Juridisk Reportagebyrå
ISBN:9789185333615
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 180 SEK exkl. moms

 

Medielandskapet har förändrats mycket sedan 1970, då presstödet kom till. Den senaste mediepolitiska kommittén hade till uppgift att undersöka vilka stödbehov som finns idag. Politikerna ville fortsätta som förut medan ordföranden och experterna ville se förnyelse.

Resultatet blev en misslyckad utredning, som lämnade framtidens mediefrågor obesvarade. I denna bok beskriver ordföranden, Hans-Gunnar Axberger, utredningsarbetet inifrån och sätter in det i ett mediepolitiskt sammanhang, där både sakfrågorna och det politiska spelet analyseras.

I det vidare perspektivet diskuteras pressens och public service-företagens konstitutionella roller i en alltmer gränslös medievärld.
 
  © 2017 Jure AB