Libers lag- och rättsfallssamling för skolledare av Skoglund Peter - 9789147115112 - Jure bokhandel

 

 
 
Libers lag- och rättsfallssamling för skolledare
– Författningar och praxis för förskola och skola
   
 
Författare:Skoglund Peter
Titel:Libers lag- och rättsfallssamling för skolledare – Författningar och praxis för förskola och skola
Utgivningsår:2015
Omfång:472 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147115112
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 458 SEK exkl. moms

 

Libers lag- och rättsfallssamling omfattar lagar och andra författningar som en skolledare behöver i sitt arbete.

Boken rymmer därför förutom skollagen och tillhörande förordningar även t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, föräldrabalken och skadeståndslagen.

Den skiljer sig från andra författningssamlingar då den innehåller lättillgängliga rättsfallsreferat. Dessa belyser hur viktiga lagregler inom framför allt grundskolans och förskolans område ska tolkas och tillämpas. Rättsfallen är kopplade till lagreglerna genom hänvisningar direkt efter den paragraf i skollagen respektive offentlighets- och sekretesslagen som rättsfallet handlar om.

Boken vänder sig till alla som i sin yrkesroll vill ha kunskap om vad som gäller i fråga om rättigheter och skyldigheter m.m. i den svenska skolan – inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan eller andra skolformer.
 
  © 2017 Jure AB