Ds 2015:17 Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen - 9789138242728 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:17 Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
   
 
Titel:Ds 2015:17 Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
Utgivningsår:2015
Omfång:34 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242728
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:17
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas. Denna har inneburit att en sjukskriven i normalfallet högst kunnat få sjukpenning på den så kallade fortsättningsnivån under 550 dagar efter det att sjukpenning på den så kallade normalnivån har lämnats under 364 dagar.Bestämmelsen om att sjukpenning i normalfallet inte lämnas för de tre första kalendermånaderna som följer efter en period med sjuk- eller aktivitetsersättning avskaffas också.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp inom Socialdepartementet.
 
  © 2017 Jure AB