Prop. 2014/15:61 Styrelsen för Sveriges författarfond - 201415061 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:61 Styrelsen för Sveriges författarfond
   
 
Titel:Prop. 2014/15:61 Styrelsen för Sveriges författarfond
Utgivningsår:2015
Omfång:9 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415061
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:61
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen har lämnat förslag till riksdagen om ändringar som innebär att antalet ledamöter i styrelsen för Sveriges författarfond minskas och att suppleanterna avskaffas.

Förslagen berör ändringar i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB