Prop. 2014/15:69 Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort - 201415069 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:69 Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort
   
 
Titel:Prop. 2014/15:69 Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort
Utgivningsår:2015
Omfång:79 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415069
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:69
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen ändringar som ger svenska medborgare möjlighet att resa till EU-medlemsstater utanför Schengenområdet utan pass, om de i stället medför ett nationellt identitetskort. Den som medför nationellt identitetskort ska vara skyldig att överlämna detta till behörig passkontrollant för kontroll av de biometriska uppgifter som finns lagrade i kortet och låta sig fotograferas i jämförelsesyfte.

Ändringarna syftar till att bättre anpassa lagen till EU:s direktiv om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, det s.k. rörlighetsdirektivet.

En mindre ändring görs också i syfte att anpassa lagen till EU:s förordning om en gemenskapskodex om gränspassage för personer, den s.k. gränskodexen.

Ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB