Prop. 2014/15:62 Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher - 201415062 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:62 Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
   
 
Titel:Prop. 2014/15:62 Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Utgivningsår:2015
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415062
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:62
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Tillståndsmyndigheten ska få fler sanktionsmöjligheter mot tillståndshavare som bryter mot villkor för sitt tillstånd eller åsidosätter sin skyldighet att lämna upplysningar eller handlingar enligt lagen. Samma sanktionsmöjligheter ska även finnas mot den tillståndshavare som vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch.

Syftet är att införa sanktioner som är ändamålsenliga och anpassade efter kampsportsverksamheten och på så sätt skapa bättre förutsättningar för att garantera en godtagbar säkerhet för deltagarna. Det införs också en föreskrift om att uppgifter som lämnas i ett ansökningsärende ska lämnas på heder och samvete. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2015.
 
  © 2017 Jure AB