SOU 2001:71 Rättsinformation under 2000-talet - 9138215144 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:71 Rättsinformation under 2000-talet
– Nuläge i Sverige och Europa, trender och policy
   
 
Titel:SOU 2001:71 Rättsinformation under 2000-talet – Nuläge i Sverige och Europa, trender och policy
Anmärkning:Delbetänkande
Utgivningsår:2001
Omfång:138 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215144
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:IT-kommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:71
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 168 SEK exkl. moms

 

Detta delbetänkande från IT-kommissionen dokumenterar ett seminarium som ägde rum den 17-18 oktober 2000 i Stockholm och behandlade den nya rättskulturen i nätsamhället med dess konsekvenser för rättssäkerhet och demokrati. Seminariet utgjorde samtidigt årets nordiska konferens i rättsinformatik. Seminariet behandlade dessa teman:

-Informationsteknikens utveckling
-Rättsinformationens utveckling
-Rättsinformationen och rättssäkerheten
-Rättsinformationen och demokratin
-Den rättsliga informationsmarknaden
-Rättsordningens nya infrastruktur
-Ansvar och strategier
 
  © 2017 Jure AB