Prop. 2014/15:91 En ny läkemedelslag - 201415091 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:91 En ny läkemedelslag
   
 
Titel:Prop. 2014/15:91 En ny läkemedelslag
Utgivningsår:2015
Omfång:294 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415091
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:91
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att en ny läkemedelslag ska ersätta den nuvarande läkemedelslagen (1992:859) eftersom denna med åren blivit allt mer svåröverskådlig på grund av bland annat omfattande tillägg och ändringar.

Bestämmelserna i den nuvarande läkemedelslagen ska, efter en lagteknisk omarbetning, föras över till den nya lagen. I förhållande till nuvarande läkemedelslag är det främst språkliga och redaktionella justeringar som gjorts. Endast ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak föreslås. Lagförslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB