Prop. 2014/15:74 Ledningsrätt i tomträtt - 201415074 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:74 Ledningsrätt i tomträtt
   
 
Titel:Prop. 2014/15:74 Ledningsrätt i tomträtt
Utgivningsår:2015
Omfång:44 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415074
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:74
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att upplåta ledningsrätt i en tomträtt.

Enligt hittillsvarande regler kan ledningsrätt bara upplåtas i en fastighet. Ledningsrätten får då en oklar ställning om fastigheten också är upplåten med tomträtt. Genom förslaget undanröjs denna oklarhet. Därmed får innehavare av ledningar och viktiga anordningar för bland annat telekommunikation den trygghet som en ledningsrätt innebär även i de fall där en fastighet är upplåten med tomträtt. Reformen kommer även fastighetsägare och tomträttshavare till godo.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB