Prop. 2014/15:108 Några ändringar i vapenlagen - 201415108 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:108 Några ändringar i vapenlagen
   
 
Titel:Prop. 2014/15:108 Några ändringar i vapenlagen
Utgivningsår:2015
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415108
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:108
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att kravet på märkning av vapen eller vapendelar vid införsel till Sverige ska begränsas till införsel som sker från en stat utanför EU.

Regeringen föreslår också att det ska införas en bestämmelse om att Polismyndigheten får ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt vapenlagen eller föreskrifter som meddelas med stöd av vapenlagen. Regeringen ska få meddela föreskrifter om storleken på avgifterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB