Prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 - 201415110 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
   
 
Titel:Prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
Utgivningsår:2015
Omfång:56 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415110
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:110
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en justering av kvotkurvan i lagen (2011:1200) om elcertifikat. Justeringen görs med anledning av den kontrollstation 2015 som genomförs för elcertifikatssystemet och den ambitionshöjning för den förnybara elproduktionen till 2020 som aviserades i regeringsförklaringen och i budgetpropositionen 2015.

Dessutom föreslås att riksdagen godkänner ett avtal som träffats mellan Sveriges regering och Norges regering om ändring av avtalet om en gemensam marknad för elcertifikat. Ändringen av avtalet är nödvändig för att möjliggöra den aviserade ambitionshöjningen.

Regeringen gör i propositionen vidare bedömningen att några marknadsförbättrande informationsåtgärder bör genomföras, att nästa kontrollstation för elcertifikatssystemet bör tidigareläggas, att förutsättningarna för torvanvändning för elproduktionsändamål inom ramen för elcertifikatssystemet inte bör ändras i dagsläget och att Statens energimyndighet bör få i uppdrag att analysera frågan om godkännande av anläggningar för tilldelning av elcertifikat efter 2020 och frågan om nya mål efter 2020.

Ändringarna i lagen om elcertifikat ska träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB