Prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition - 201415100 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
   
 
Titel:Prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
Utgivningsår:2015
Omfång:300 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415100
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:100
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 173 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2016.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning, en uppföljning av sysselsättningspolitiken, en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska målen och budgetutrymmet, en uppföljning av statens budget samt en bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

I propositionen lämnas även förslag till vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning.
 
  © 2017 Jure AB