Regeringens skrivelse 2014/15:72 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning - 201415072 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2014/15:72 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:72 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning
Utgivningsår:2015
Omfång:182 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415072
Serie:Propositioner nr. 2014/15:72
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Primärvårdens styrning - efter behov eller efterfrågan? (RiR 2014:22). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB