Regeringens skrivelse 2014/15:90 Nordiskt samarbete 2014 - 201415090 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2014/15:90 Nordiskt samarbete 2014
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:90 Nordiskt samarbete 2014
Utgivningsår:2015
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415090
Serie:Propositioner nr. 2014/15:90
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2014 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.
 
  © 2017 Jure AB