Regeringens skrivelse 2014/15:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn - 201415102 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2014/15:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Utgivningsår:2015
Omfång:168 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415102
Serie:Propositioner nr. 2014/15:102
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av hur ekonomin och verksamheten i kommuner och landsting har utvecklats de senaste åren.

Redovisingen av den kommunala ekonomin innefattar i huvudsak resultatutvecklingen för kommuner och landsting samt utvecklingen av statliga bidrag till kommunsektorn. Vidare redovisas sysselsättningsutvecklingen och kompetensförsörjningen samt utfallet av valen 2014 i kommuner och landsting.

Redovisningen av utvecklingen i den kommunala verksamheten omfattar i första hand verksamheterna inom skola, vård och omsorg. Innehållet i skrivelsen syftar till att beskriva hur dessa verksamheter utvecklats i förhållande till de nationella mål som riksdagen och regeringen har formulerat. I skrivelsen har de senaste tillgängliga uppgifterna för respektive område använts.
 
  © 2017 Jure AB