SOU 2015:64 En fondstruktur för innovation och tillväxt - 9789138243206 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:64 En fondstruktur för innovation och tillväxt
   
 
Titel:SOU 2015:64 En fondstruktur för innovation och tillväxt
Utgivningsår:2015
Omfång:132 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243206
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Statliga finansieringsinsatser
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:64
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att ge förslag på hur de statliga finansieringsinsatserna bör förändras för att bättre möta de finansieringsbehov som små och medelstora företag har och som den privata marknaden inte tillgodoser.

Fokus i utredningen har lagts på finansiering av företag och projekt där potentialen är stor för tillväxt men där risknivån också är högre och kapitalbehoven större. Innovativa företag med betydande teknikinnehåll i olika faser av tillväxt faller inom denna kategori. När det gäller lånekapital är målgruppen bredare men kopplad till tillväxt.

Utredningen har analyserat i vilka delar av kapitalförsörjnings-kedjan som det krävs marknadskompletterande insatser. Allmänt sett har Sverige ur internationell synpunkt ett gott läge när det gäller företagens finansiering och tillgången på kapital. Slutsatsen är dock att det behövs förstärkt finansieringsstöd i mycket tidiga faser i form av bidrag, lån och ägarkapital. Därutöver behövs det finansieringsinsatser i kapitalintervallet 5–50 miljoner kronor. Det behövs också åtgärder för att förbättra tillgången till lånekapital till små och medelstora företag.
 
  © 2017 Jure AB