Prop. 2014/15:125 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna - 201415125 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:125 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna
   
 
Titel:Prop. 2014/15:125 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna
Utgivningsår:2015
Omfång:65 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415125
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:125
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till förändringar i inkomstpensionens regelverk, som syftar till att ge en jämnare och mer aktuell utveckling för utbetalade inkomstpensioner utan att öka risken för finansiell instabilitet, samtidigt som beräkningarna blir enklare och mer transparenta. Förslaget bidrar till att minska variationerna i pensionernas årliga förändring.

Syftet är att jämna ut svängningarna mellan åren. Förslaget innebär att endast en tredjedel av balanseringseffekten kommer att påverka pensionerna. Förslaget har tagit fram i samarbete med Pensionsgruppen. Reglerna ska tillämpas första gången vid beräkningar för år 2017.
 
  © 2017 Jure AB