Ds 2015:41 En stärkt yrkeshögskola - 9789138243381 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:41 En stärkt yrkeshögskola
– ett lyft för kunskap
   
 
Titel:Ds 2015:41 En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap
Utgivningsår:2015
Omfång:134 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243381
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:41
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria har utarbetats inom Utbildningsdepartementet och baseras huvudsakligen på den översyn av Myndigheten för yrkeshögskolans uppgifter och vissa frågor om yrkeshögskolan som Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 22 oktober 2013 uppdrog åt kanslirådet Per Byström att biträda departementet med (U2013/6240/SAM).
 
  © 2017 Jure AB