Ds 2001:45 I rikets tjänst - 9138215233 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2001:45 I rikets tjänst
– en ESO-rapport om statliga kårer
   
 
Titel:Ds 2001:45 I rikets tjänst – en ESO-rapport om statliga kårer
Utgivningsår:2001
Omfång:151 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215233
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:45
Serie:ESO-rapport
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 130 SEK exkl. moms

 

I denna ESO-rapport görs en analys av fyra statliga yrkeskårer: tulltjänstemän, diplomater, poliser och militärer. Rapporten visar bl.a. att diplomater, poliser och officerare har skaffat sig en mycket stark ställning i samhället, vilket avspeglar sig i deras löneutveckling, pensionsvillkor och könsfördelning. Tullarna däremot går back.
 
  © 2017 Jure AB