Regelsamling för byggande, BBR, 2015 - 9789175632537 - Jure bokhandel

 

 
 
Regelsamling för byggande, BBR, 2015
   
 
Titel:Regelsamling för byggande, BBR, 2015
Utgivningsår:2015
Omfång:380 sid.
Förlag:Boverket
ISBN:9789175632537
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 500 SEK exkl. moms

 

Regelsamling för byggande, BBR, 2015 innehåller Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3, två allmänna råd om analytisk dimensionering av brandskydd respektive brandbelastning samt utdrag ur plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Regelsamlingen innehåller också övergripande läsanvisningar och sakregister till BBR.
 
  © 2017 Jure AB