Prop. 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas - 201415147 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
   
 
Titel:Prop. 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
Utgivningsår:2015
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415147
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:147
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. Förslaget utgör en viktig åtgärd för att främja ett mer jämställt föräldraskap. Det jämställdhetspolitiska målet, fastställt av riksdagen, är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Möjligheten att försörja sig genom arbete är den faktor som har störst betydelse för familjernas ekonomi och för den enskilde individens oberoende och trygghet. Under 2013 var 91 procent av de som fick vårdnadsbidrag kvinnor.

Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att mottagare av vårdnadsbidrag oftast har lägre löneinkomst både före och efter perioden med vårdnadsbidrag än de föräldrar som väljer att inte nyttja bidraget.

Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag föreslås upphöra från och med den 1 februari 2016.
 
  © 2017 Jure AB