Prop. 2015/16:6 Ändringar i kulturmiljölagen - 201516006 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:6 Ändringar i kulturmiljölagen
   
 
Titel:Prop. 2015/16:6 Ändringar i kulturmiljölagen
Utgivningsår:2015
Omfång:49 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516006
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:6
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I denna proposition behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade direktivet 2014/60/EU om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och en ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 med bestämmelser om informations-systemet för den inre marknaden (IMI) som antogs den 15 maj 2014. I propositionen föreslås bland annat att definitionen av kulturföremål i 6 kap. kulturmiljölagen (1988:950) ska ändras. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB