Prop. 2015/16:11 Ny instansordning för va-målen - 201516011 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:11 Ny instansordning för va-målen
   
 
Titel:Prop. 2015/16:11 Ny instansordning för va-målen
Utgivningsår:2015
Omfång:113 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516011
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:11
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås lagändringar som avser handläggningen av va-målen i mark- och miljödomstolen, fördelning av rättegångskostnader, äldre bestämmelsers tillämpning, behörig mark- och miljödomstol och kompetenskrav för rättens ledamöter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB