Ds 2015:47 Europeiska politiska partier - 9789138243589 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:47 Europeiska politiska partier
   
 
Titel:Ds 2015:47 Europeiska politiska partier
Utgivningsår:2015
Omfång:109 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243589
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:47
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria behandlas den associationsrättsliga och skatterättsliga hanteringen av europeiska politiska partier och stiftelser samt frågor om redovisning och revision.

I promemorian föreslås att europeiska politiska partier och stiftelser i svensk rätt ska jämställas med ideella föreningar. Vad gäller redovisning och revision föreslås emellertid viss särreglering.

Till skillnad från ideella föreningar i allmänhet föreslås att dessa partier och stiftelser alltid ska vara bokföringsskyldiga och att de ska avsluta bokföringen med en årsredovisning. Vidare föreslås att endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor ska kunna vara revisor i ett sådant parti eller en sådan stiftelse.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017, vilket är samma dag som EUPP-förordningen ska börja tillämpas.
 
  © 2017 Jure AB